Thời gian lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Đinh La Thăng được cho là đã có một số quyết định đầu tư gây thất thoát vốn và ban hành một số văn bản trái pháp luật, vi phạm quy chế làm việc.

Ông Đinh La Thăng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo và cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Kênh 74 hôm 07/5/2017 đưa tin.
Ông Đinh La Thăng
Theo đó, vào sáng 7/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường để xem xét và thi hành kỷ luật cán bộ. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy: ông Đinh La Thăng, mặc dù có quá trình công tác gần 35 năm, có những đóng góp nhất định cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và những cơ quan, đơn vị ông từng giữ cương vị lãnh đạo nhưng trên cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009 – 2011, đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng.
Ông Đinh La Thăng
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, đương kim Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII với tỉ lệ phiếu biểu quyết trên 90%.

Post a Comment

Previous Post Next Post